Inför ditt besök
 


- Det är viktigt att du lämnar bilen på överenskommen tid.

- Serviceboken: 
Vi stämplar alltid serviceboken vid service så se till att ha din servicebok med när du lämnar bilen.

- Lånebil:
Är du i behov av lånebil under tiden vi har din bil, ber vi er att säga till om det när du bokar tid med oss, då vi bara har ett begränsat antal lånebilar.

- Låshylsa/bultar:
Om du har låshylsa/bultar till dina hjul ber vi er att ta med hylsorna då vi kan bli tvungna att avlägsna däcken under ev. reparation.

- Tom bil:
Vi ber er också att själv tömma din bil i de utrymmen (tex. bagageutrymmet) som jobbet eventuellt kräver så att vi kommer åt ordentligt och för att ingenting ska gå sönder. Vi ansvarar inte för några föremål som ligger löst i bilen.

- Efterdra hjulen:
Tänk på att det är väldigt viktigt att ni efterdrar hjulen (hjulbultar/hjulmuttrar), efter 10-15 mils körning, vid hjulbyte. 

Vi önskar er varmt välkomna till oss!